Grundejerforeningen Sol & Vind inviterer til generalforsamling

Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.30

i Nibe Biograf (Møderum)

1.  Valg af dirigent. 

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer.

4.  Rettidigt indkomne forslag.

5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

       På valg er Claus Larsen, Morten Hansen og Mikkel Kastrup

       (Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år)

       (Suppleanter for 1 år)

7.  Valg af 2 revisorer

       (Revisorer vælges for 1 år)

8.    Evt.

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Opslagstavlen