Årsregnskab 2009

Konto Tekst Regnskab 09 Budget 09 Budget 10
1 Vedligehold af fællesareal 1.961,25 15.000 20.000
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m. 6.883,38 8.000 8.000
3 Vedligehold af legeplads m.m. 2.317,69 10.000 5.000
4 Græsslåning & hækklip 14.061,62 16.000 16.000
5 Fællesarrangementer 5.292,23 7.000 6.000
6 Forsikringer 5.084,50 5.500 5.500
7 Administration 30,00 1.500 1.000
8 Snerydning/salt     10.000
9 Diverse udgifter      
         
         
  Udgifter i alt 35.630,67 63.000 71.500
         
         
32 Kontingenter 71.000,00 71.000 71.000
33 Renter 90,60    
34 Indtægter, fællesarrangementer 2.300,00 1.500 1.500
35 Diverse indtægter      
         
  Indtægter i alt 73.390,60 72.500 72.500
         
  Resultat 37.759,93 9.500 1.000
41 Overført beholdning 28.299,34 28.299 66.059
43 Akk. Egenkapital 66.059,27 37.799 67.059