ÅRSREGNSKAB 2015

Konto Tekst Regnskab 15 Budget 15 Budget 16
1 Vedligehold af fællesareal       10.000,00     45.000,00
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m.        3.954,77       8.000,00       8.000,00
3 Vedligehold af legeplads m.m.        7.251,00     10.000,00     25.000,00
4 Græsslåning & hækklip      19.440,90     20.000,00     20.000,00
5 Fællesarrangementer        8.928,52     15.000,00     15.000,00
6 Forsikringer        5.945,58       6.000,00       7.000,00
7 Administration        3.320,66       1.500,00       3.000,00
8 Snerydning         5.000,00       5.000,00
9 Hækklipper         5.000,00       5.000,00
         
         
  Udgifter i alt      48.841,43     80.500,00   133.000,00
         
         
32 Kontingenter*      71.000,00     72.000,00     72.000,00
33 Renter             18,71    
         
  Indtægter i alt      71.018,71     72.000,00     72.000,00
         
  Resultat      22.177,28      -8.500,00    -61.000,00
41 Overført beholdning    111.221,66   133.398,94   133.398,94
43 Akk. Egenkapital    133.398,94   124.898,94     72.398,94
*der mangler en betaling fra 1 grundejer, som bliver indbetalt 2016 (påføres 2016 regnskab)