Årsregnskab 2014

Konto Tekst Regnskab 14 Budget 14 Budget 15
1 Vedligehold af fællesareal      11.348,50    12.000,00     10.000,00
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m.        5.772,37      8.000,00       8.000,00
3 Vedligehold af legeplads m.m.        6.681,25    15.000,00     10.000,00
4 Græsslåning & hækklip      17.528,49    18.000,00     20.000,00
5 Fællesarrangementer        9.254,74    15.000,00     15.000,00
6 Forsikringer        6.003,20      6.000,00       6.000,00
7 Administration        1.243,00      1.500,00       1.500,00
8 Snerydning                   –      5.000,00       5.000,00
9 Ny stanghækklipper        6.000,00       5.000,00
Udgifter i alt      63.831,55    80.500,00     80.500,00
32 Kontingenter*      70.000,00    71.000,00     72.000,00
33 Renter           140,69
Indtægter i alt      70.140,69    71.000,00     72.000,00
Resultat        6.309,14     -9.500,00     -8.500,00
41 Overført beholdning    104.912,42  104.912,00   111.221,56
43 Akk. Egenkapital    111.221,56    95.412,00   102.721,56
*der mangler en betaling fra 1 grundejer, som bliver indbetalt 2015 (påføres 2015 regnskab)