Årsregnskab 2013

Konto Tekst Regnskab 13 Budget 13 Budget 14
1 Vedligehold af fællesareal 5.510,51 10.000 12.000
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m. 7.745,64 8.000 8.000
3 Vedligehold af legeplads m.m. 0,00 6.000 15.000
4 Græsslåning & hækklip 14.200,00 18.000 18.000
5 Fællesarrangementer 1.550,90 15.000 15.000
6 Forsikringer 5.649,27 6.000 6.000
7 Administration 1.005,83 1.500 1.500
8 Snerydning 5.000 5.000
9 Gadefest 5.572,27
Udgifter i alt 41.234 69.500 80.500
32 Kontingenter 71.000,00 71.000 71.000
33 Renter 120,62
Indtægter i alt 71.120,62 71.000 71.000
Resultat 29.886,20 1.500 -9.500
41 Overført beholdning 75.026,22 104.912 104.912
43 Akk. Egenkapital 104.912,42 106.412 95.412