GENERALFORSAMLING 2019

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

i Nibe Biograf (Møderum)

1.  Valg af dirigent. 

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer.

4.  Rettidigt indkomne forslag.

5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er Thorben Søndergaard og Gert Nielsen

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år)

(Suppleanter for 1 år)

7.  Valg af 2 revisorer

(Revisorer vælges for 1 år)

8.    Evt.

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opslagstavlen