Årsregnskab 2008

Konto Tekst Regnskab 08 Budget 08 Budget 09
1 Vedligehold af fællesareal 4.140,00 15.000 15.000
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m. 9.700,81 8.000 8.000
3 Vedligehold af legeplads m.m. 111.000,00 100.000 10.000
4 Græsslåning & hækklip 14.099,75 16.000 16.000
5 Fællesarrangementer 5.526,68 7.000 7.000
6 Forsikringer 5.022,75 5.000 5.500
7 Administration 1.286,00 1.500 1.500
8 Diverse udgifter      
9 Køb af traktor      
10 Køb af hækklipper      
11 Køb Ukrudtsbrænder      
  Udgifter i alt 150.775,99 152.500 63.000
         
         
32 Kontingenter 71.000,00 71.000 71.000
33 Renter 1.720,13    
34 Indtægter, fællesarrangementer 1.710,00 1.500 1.500
35 Diverse indtægter 10,00    
         
  Indtægter i alt 74.440,13 72.500 72.500
         
  Resultat -76.335,86 -80.000 9.500
41 Overført beholdning 104.635,20 104.635 28.299
43 Akk. Egenkapital 28.299,34 24.635 37.799