ÅRSREGNSKAB 2016

Konto Tekst Regnskab 16 Budget 16 Budget 17
1 Vedligehold af fællesareal      50.519,76     45.000,00     35.000,00
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m.        6.905,35       8.000,00       8.000,00
3 Vedligehold af legeplads m.m.      16.998,84     25.000,00
4 Græsslåning & hækklip      18.090,63     20.000,00     30.000,00
5 Fællesarrangementer        6.986,07     15.000,00     10.000,00
6 Forsikringer        5.945,03       7.000,00       6.000,00
7 Administration        4.063,30       3.000,00       3.500,00
8 Snerydning                   –       5.000,00       5.000,00
9 Reparation af legeredskaber        6.413,60       5.000,00     10.000,00
Udgifter i alt    115.922,58   133.000,00   107.500,00
32 Kontingenter*      72.150,00     72.000,00     78.100,00
33 Renter
Indtægter i alt      72.150,00     72.000,00     78.100,00
Resultat     -43.772,58    -61.000,00    -29.400,00
41 Overført beholdning           133.398,84     89.626,26
43 Akk. Egenkapital      89.626,26     60.226,26