Bestyrelsen

Formand 

Thorben Søndergaard

Solbakken 91

1

Bestyrelsesmedlemmer

Mikkel Kastrup (Næstformand)

Solbakken 93

Gert Nielsen

Solbakken 37

Claus Larsen

Solbakken 63

1

Supplanter

Jeppe Bach

Solbakken 72

Nikolai Grishauge

Solbakken 58

1

Kasserer

Morten Hansen

Solbakken 7c