Årsregnskab 2010

Konto Tekst Regnskab 10 Budget 10 Budget 11
1 Vedligehold af fællesareal 2.059,00 20.000 10.000
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m. 9.548,25 8.000 8.000
3 Vedligehold af legeplads m.m. 1.326,15 5.000 5.000
4 Græsslåning & hækklip 15.325,28 16.000 17.000
5 Fællesarrangementer 3.383,15 6.000 6.000
6 Forsikringer 5.267,50 5.500 6.000
7 Administration 1.478,92 1.000 1.500
8 Snerydning 1.562,50   5.000
9 Del opsparring ny havetraktor
 til sæson 2012
    30.000
         
         
  Udgifter i alt 39.950,75 61.500 88.500
         
         
32 Kontingenter 71.000,00 71.000 71.000
33 Renter 106,04    
35 Diverse indtægter      
         
  Indtægter i alt 71.106,04 71.000 71.000
         
  Resultat 31.155,29 9.500 -17.500
41 Overført beholdning 66.059,27 28.299 97.215
43 Akk. Egenkapital 97.214,56 37.799 79.715