Årsregnskab 2011

Konto Tekst Regnskab 11 Budget 11 Budget 12
1 Vedligehold af fællesareal 3.679,28 10.000 10.000
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m. 3.297,57 8.000 8.000
3 Vedligehold af legeplads m.m. 2.157,98 5.000 5.000
4 Græsslåning & hækklip 16.313,17 17.000 17.000
5 Fællesarrangementer 3.178,42 6.000 20.000
6 Forsikringer 5.399,25 6.000 6.000
7 Administration 1.499,09 1.500 1.500
8 Snerydning 0,00 5.000 5.000
9 Del opsparring ny havetraktor
 til sæson 2012
0,00 30.000 30.000
         
         
  Udgifter i alt 35.524,76 88.500 102.500
         
         
32 Kontingenter 71.000,00 71.000 71.000
33 Renter 204,56    
35 Diverse indtægter      
         
  Indtægter i alt 71.204,56 71.000 71.000
         
  Resultat 35.679,80 -17.500 -31.500
41 Overført beholdning 97.214,56 132.894 132.894
43 Akk. Egenkapital 132.894,36 115.394 101.394