Årsregnskab 2017

Konto Tekst Regnskab 17 Budget 17 Budget 18
1 Vedligehold af fællesareal      35.214,00      35.000,00
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m.      14.656,23        8.000,00       6.000,00
3 Vedligehold af legeplads m.m.       5.000,00
4 Græsslåning & hækklip      28.950,00      30.000,00     20.000,00
5 Fællesarrangementer        7.313,70      10.000,00       2.500,00
6 Forsikringer        6.025,62        6.000,00       6.100,00
7 Administration        2.809,99        3.500,00       3.000,00
8 Snerydning                   –        5.000,00                  –
9 Reparation af legeredskaber      41.000,00      10.000,00                  –
Udgifter i alt    135.969,54    107.500,00     42.600,00
32 Kontingenter*      77.000,00      78.100,00     86.400,00
Gebyr for sent indbetalt kontingent           200,00
33 Renter
Indtægter i alt      77.200,00      78.100,00     86.400,00
Resultat     -58.769,54     -29.400,00     43.800,00
41 Overført beholdning      89.626,26      89.626,26     30.856,72
43 Akk. Egenkapital      30.856,72      60.226,26     74.656,72