Generalforsamling Sol & Vind 2013

Mandag den 4. marts 2013 kl. 19.30

i Nibe Biograf (Møderum)

1.  Valg af dirigent. 

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer.

4.  Rettidigt indkomne forslag.

5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

       På valg er Thorben Søndergaard og Gert Nielsen

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år)

(Suppleanter for 1 år)

7.  Valg af 2 revisorer

       (Revisorer vælges for 1 år)

8.    Evt.

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Tilmelding online

[contact-form-7 id=”137″ title=”Tilmelding”]

Opslagstavlen