Gadebelysning

Bestyrelsen har onsdag d. 2. maj været på fodtur for kortlægge gadebelysning med defekte lyskilder i ejerforeningens område.

I forbindelse med dette har vi konstateret 7 stk. master uden lys. De 7 master ses markeret på kortet med røde punkter.

Der er samme dag rettet henvendelse til Nibe Elforsyning, hvor vi har opfordret til at der skiftes lyskilder i disse.

I er som medlemmer af ejerforeningen meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis I konstaterer defekt gadelys på vores område.

Vi vil også fremover rette henvendelse til Nibe Elforsyning for at sikre at vores gadebelysning er fuldt funktionelt.

Opslagstavlen