Arbejdsdag, lørdag den 20/4-2013 kl. 10:00

Vi skal i år:

  • Samle affald i buske og hække.
  • Beskæring af vejtræer og bevoksning på legepladser.
  • Reparere/udskifte net i fodbold mål.
  • Feje alle stier og vejkanter.

 

Grundejerforeningen er vært ved pølser og brød til middag.

(Af hensyn til indkøb skal vi vide hvor mange der kommer, sidste tilmelding den 18/4)

Opslagstavlen