Grundejerforeningen Sol & Vind Posts

11. marts 2014

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum) 1.  Valg af dirigent.  2.  Bestyrelsens beretning ved formanden. 3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer. 4.  Rettidigt indkomne forslag. 5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent. 6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2…

5. oktober 2013

Tilmelding til årets julefrokost. Se hele invitationen HER. Skriv Jeres navn, adresse og hvor mange du/I kommer her:

14. april 2013

Vi skal i år: Samle affald i buske og hække. Beskæring af vejtræer og bevoksning på legepladser. Reparere/udskifte net i fodbold mål. Feje alle stier og vejkanter.   Grundejerforeningen er vært ved pølser og brød til middag. (Af hensyn til indkøb skal vi vide hvor mange der…

11. februar 2013

Mandag den 4. marts 2013 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum) 1.  Valg af dirigent.  2.  Bestyrelsens beretning ved formanden. 3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer. 4.  Rettidigt indkomne forslag. 5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent. 6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2…

19. august 2012

 I år er det 25 år siden, at grundejerforeningen Sol & Vind så dagens lys, og sådan en begivenhed skal da fejres. I den anledning indbydes du/I til fest i sejlklubbens lokaler   Lørdag d. 6. oktober 2012 kl. 18.00   For at deltage i…

2. maj 2012

Bestyrelsen har onsdag d. 2. maj været på fodtur for kortlægge gadebelysning med defekte lyskilder i ejerforeningens område. I forbindelse med dette har vi konstateret 7 stk. master uden lys. De 7 master ses markeret på kortet med røde punkter. Der er samme dag rettet…

17. april 2012

Det er blevet tid for indbetaling af kontingent til Sol & Vind. Kontingentet for ét år (1. januar til 31. december 2012) er fortsat kr. 1.000,- Kontingentet skal indbetales på konto i Danske Bank Reg. nr. 3724 konto nr. 1720430602. Angiv venligst dit vejnavn og husnummer i tekstfeltet, så kan…

16. april 2012

HUSK at sætte X i kalenderen den 21/4-12 til den årlige arbejdsdag. I år skal vi: Ligge nyt sand ud på den store legeplads. Feje alle stier og vejkanter. Ligge nyt jord ud i alle hjørner på fællesareal, efter vinteren. Samle affald i buske og hække. Indsamle…

19. januar 2012

Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum) 1.  Valg af dirigent.  2.  Bestyrelsens beretning ved formanden. 3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer. 4.  Rettidigt indkomne forslag. 5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent. 6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2…

6. september 2011

Indbydelse til Gadefest    Der inviteres nu til en aften med hygge, musik og ”snak”, for Sol & Vind’s medlemmer.   Lørdag den 8. oktober 2011 – Kl. 19.00, på Solbakken 37. Der bliver bestilt tá selv bord fra Nibe idræts & Kulturcenter som koster kr.…