Generalforsamling 2015

Generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum)

——————————————————————————————————————–

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer.
  4. Rettidigt indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er Thorben Søndergaard og Gert Nielsen

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter for 1 år)

  1. Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)
  1. Evt.

——————————————————————————————————————– 

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød

Af hensyn til indkøb bedes medlemmerne tilmelde sig senest mandag d. 20. marts på

 eller ved Solbakken nr. 91.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen