GENERALFORSAMLING SOL & VIND 2018

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30

i Nibe Biograf (Møderum)

 

 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer.
  4. Rettidigt indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er Mikkel Kastrup, Claus Larsen og Morten Hansen

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år)
(Suppleanter for 1 år)

  1. Valg af 2 revisorer

       (Revisorer vælges for 1 år)

  1.    Evt.

 

 

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen