Referat 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind” 2019

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30 i Nibe Biograf (Møderum)

Fremmødte:   

 • Thorben Søndergaard – Formand (Solbakken 91)
 • Mikkel Kastrup – Næstformand (Solbakken 93)
 • Morten Hansen – Kasserer (Solbakken 7C)
 • Gert Larsen Nielsen – Sekretær (Solbakken 37)
 • Claus Hartmann Larsen – Bestyrelsesmedlem (Solbakken 63)
 • 5 medlemmer af grundejerforeningen

1.  Valg af dirigent. 

 • Mikkel Kastrup (Næstformand) blev valgt til dirigent og referent.
 • Det konstateredes at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden.

Der blev afholdt arbejdsdag i grundejerforeningen d. 5. maj 2018. Der var 15 fremmødte der bidrog med følgende aktiviteter:

 • Udskift af træværk på borde/bænke sæt på den lille legeplads (Mellem Solbakken 60 og 72)
 • Maling af borde/bænke sæt
 • Maling af legetårn og legeredskaber
 • Indsamling af affald og rengøring af fællesarealer

Dagen blev afsluttet med fælles grillarrangement til aften, der gjorde det ud for den tidligere afholdte julefrokost. Arrangementet blev afholdt på den store legeplads

3.  Aflæggelse af regnskab ved kasserer.

Regnskabet blev fremlagt af Morten Hansen (kasserer)

Det er nu lykkedes at indhente det skyldige beløb, fra det tidligere medlem af ejerforeningen på Solbakken 59A. Det skyldige beløb er indhentet via advokaten for boet, og anløber en sum på kr. 2.350,-.

Regnskabet var godkendt af de to revisorer og formanden, og blev efterfølgende godkendt af de fremmødte.

4.  Rettidigt indkomne forslag.

 • Der var ikke modtaget rettidige indkomne forslag forud for generalforsamlingen.

5.    Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent.

I budgettet for kommende år, kan nævnes følgende udgifter der blev inkorporeret i budgettet året.

 • Legeplads – Ved sidste eftersyn af legepladsen, blev der i inspektionsrapporten lagt op til at legetårnet stod til udskiftning for at kunne godkendes, på trods af netop udførte reparationer (Både reparatør og inspektør var fra Indu – producenten af vores legetårn). Derfor så bestyrelsen det nødvendigt at få en uvildig inspektør til at vurdere tilstanden af vores legetårn. Her blev det vurderet at det var nødvendigt at udskifte nogle af pælene (Bla. dem ved edderkoppespindet), for at tårnet igen kunne godkendes i henhold til forskrifterne. Derfor er der indregnet kr. 3.625,- til denne udskiftning, i henhold til det modtagne tilbud. Herudover er der indregnet en sum på 6.500,- pr. år (Indexreguleret) til en 5-årig serviceaftale på legetårn, gynger og kravlerør. Serviceaftalen indeholder algerens, maling, efterspænding og årligt lovmæssigt eftersyn.
 • Der er afsat kr. 2.500,- årligt til økonomisystemet Dinero, hvormed at der er muligt at indhente kontingentindbetaling elektronisk samt afstemning af dette. Ligeledes er der integration med vores bank, hvorved afstemningen af konteringer i forbindelse med bogholderiarbejdet kan automatiseres væsentligt.
 • Der er afsat kr. 5.000,- til mulig rodfræsning af trærødder i forbindelse med fjernelse af træer i fællesarealer.

Budgettet blev godkendt af de fremmødte.

Ud fra det godkendte budget, blev kontingentet fastsat til forsat at være kr. 1.200,- pr. år.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter*

På valg er Thorben Søndergaard (Formand) og Gert Nielsen (Sekretær)

 • Begge indvilligede i at modtage genvalg og blev valgt for de næste 2 år af de fremmødte.

*NOTE: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år ad gangen