Referat 2017

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind”
Tidspunkt:   Torsdag den 16. marts 2017

Fremmødte: Bestyrelsen (Mikkel Kastrup havde meldt fra p.g.a. arb.) og 6 medlemmer.

Punkt 1:

Valg af dirigent.: Gert Nielsen blev valgt til dirigent.

(Indkaldelse til generalforsamling er udført ifølge vedtægter)

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning ved formand Torben Søndergaard

– Foreningen afholdte fælles arbejdsdag den 16. april hvor ca. 15 medlemmer samlede affald på vores grønne områder og ordnede div. små-opgaver)

-”Sol & Vind” afholdte julefrokost for medlemmerne den 19. november i Nibe Hallen og var en vellykket aften med 41 deltagere.

– Der er udført beskæring af træer langs veje og på stor legeplads.

Der er etableret barsket bane, ny sand på legeplads, div. fliser og kasse til legeredskaber.

Vedtaget er, at vi afholder en fælles arbejdsdag  – Lørdag den 6. maj 2017 kl. 10 til 14 (Mødested: Store legeplads)

I år vil vi gå en runde i vores område og samle affald, samt udføre div. små-opgaver. BEMÆRK: Der kræves ikke specielle evner for at være med til denne dag.

(Sol & Vind er vært v. mad og drikke)

 

Punkt 3:

Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Hansen (Regnskabet blev godkendt)

 

Punkt 4:

Rettidigt indkomne forslag:

– Gadefest afholdes ultimo okt. / primo nov. 2017 (Der kommer nærmere info. senere)

Brugerbetaling kr. 100,00 + egenbetaling af drikkevarer.

Sol & Vind er vært ved øvrige udgifter til mad og lokaler.

 

Punkt 5:

Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for 2017

Konto nr. 1 og Konto nr.3 lægges sammen.

Der er besluttet fortsat at udføre beskæring af træer langs veje og på stor legeplads.

Der etableres flisekant om sandområde på legeplads.

Der indhentes tilbud for legeplads sikkerheds-check. og evt. check udføres.

Kontingent pr. år blev vedtaget ændret fra Kr. 1000,00 til Kr. 1.100,00 for 2017

Se budget på:  www. sologvind-nibe.dk

Indbetaling udsendes i marts med seneste betaling 10. april

Da det desværre ofte sker, at der indbetales for sent pålægges et rykkergebyr på kr. 50,-

 

Punkt 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Genvalgt:     Torben Søndergaard, og Gert Nielsen

Suppleanter: 1. Suppleant : Ole Friederich, Solbakken Nr.35

2. Suppleant : Nikolai Grishauge, Solbakken Nr.58

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter vælges for 1 år)

 

Punkt 7:

Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)

Revisorer blev:

Mette Frederiksen, Solbakken Nr.49

Bente Christoffersen, Solbakken Nr.51

 

Punkt 8:       Evt.: Torben Søndergaard tager kontaktr til kommune/snerydder ang. skader på fællesarealer, samt ang. asfalt på cykelsti.