Referat 2016

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind”

 

Tidspunkt:   Mandag den 17. marts 2016

Fremmødte: Bestyrelsen og 3 medlemmer.

Punkt 1:

Valg af dirigent.: Mikkel Kastrup blev valgt til dirigent.

(Indkaldelse til generalforsamling er udført ifølge vedtægter)

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning ved formand Torben Søndergaard

– Foreningen afholdte ikke arbejdsdag i 2015 (Vores viservært har gennemgået vores grønne områder for evt. papir affald)

”Sol & Vind” afholdte julefrokost for medlemmerne den 31. oktober i Nibe Hallen og var en vellykket aften med 29 deltagere.

 

Vedtaget er, at vi afholder en fælles arbejdsdag  – Lørdag den 16. april 2016 kl. 10 til 14 (Mødested: Store legeplads)

I år vil vi gå en runde i vores område og samle affald, samt udføre div. små-opgaver. BEMÆRK: Der kræves ikke specielle evner for at være med til denne dag

(Sol & Vind er vært v. mad og drikke)

 

Punkt 3:

Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Hansen (Regnskabet blev godkendt)

Bemærkning til regnskab: Der mangler betaling fra en grundejer Solbakken 59A (Er rykket mange gange uden reaktion. (Bestyrelsen er i dialog med Andelsboligforeningen Solbakken og afventer yderligere)

 

Punkt 4:

Rettidigt indkomne forslag:

– Gadefest afholdes ultimo okt.2016 (Der kommer nærmere info. senere)

Brugerbetaling kr. 100,00 + egenbetaling af drikkevarer.

Sol & Vind er vært ved øvrige udgifter til mad og lokaler.

                     

Punkt 5:

Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for 2016

Der er besluttet at udføre beskæring af træer langs veje og på stor legeplads.

Der etableres barsket bane, ny sand på legeplads, div. fliser og kasse til legeredskaber.

Kontingent pr. år blev vedtaget uændret til Kr. 1.000,00 for 2016

Se budget på:  www. sologvind-nibe.dk

Indbetaling udsendes i april med seneste betaling 20. april.

Da det desværre ofte sker, at der indbetales for sent pålægges et

rykkergebyr på kr. 50,-

 

Punkt 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Genvalgt:                            Mikkel Kastrup, Claus Nielsen og Morten Hansen

Suppleanter:                        1. Suppleant : Ole Friederich                   Solbakken Nr.35

2. Nikolai Grishauge Solbakken Nr.58

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter vælges for 1 år)

 

Punkt 7:

Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)

Revisorer blev:                    Mette Frederiksen                                    Solbakken Nr.49

Bente Christophersen                               Solbakken Nr.51

 

Punkt 8:

Evt.  (Der opfordres til at benytte sig af muligheden for tilmelding til “Nabohjælp” på www.trygfonden.dk)

 

For yderligere info  –  Se vores hjemmeside

www.sologvind-nibe.dk

 

HUSK at opdatere på hjemmesiden hvis man får ny e-mail adr.