Referat 2014

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind”

 

Tidspunkt:   Torsdag den 27. marts 2014

 

Fremmødte: Bestyrelsen og 4 medlemmer.

 

Punkt 1:       Valg af dirigent.: Gert Nielsen blev valgt til dirigent.

 

Punkt 2:       Bestyrelsens beretning ved formand Torben Søndergaard

– Til foreningens arbejdsdag den 20. april 2013 var der mødt 10 friske personer.

Styning af træer samt læbælte, og så div. oprydning / indsamling af skrald blev udført.

Der opfordres til at gå ind på vores hjemmeside:

www. sologvind-nibe.dk

Såfremt at der er ændringer til deres e-mail adr.

”Sol & Vind” gadefest den 2. november i Nibe Sejlklubs lokaler var en meget vellykket aften med 35 deltagere.

 

Vedtaget er, at vi fortsætter traditionen med en fælles arbejdsdag  – fastsat til lørdag den 26. april 2014 kl. 10.00 på den store legeplads

Der skal i år udføres beskæring af vejtræer og bevoksning på legeplads, samt div. små-opgaver. BEMÆRK: Der kræves ikke specielle evner for at være med til denne dag (Sol & Vind er vært v. mad og drikke)

 

Punkt 3:       Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Hansen (Regnskabet blev godkendt)

 

Punkt 4:       Rettidigt indkomne forslag:

Udskiftning af vejtræer til blomsterne type. Forslaget blev ikke vedtaget.

– Gadefest afholdes ultimo 2014 (Der kommer nærmere info. senere)

Brugerbetaling kr. 100,00 + egenbetaling af drikkevarer.

Sol & Vind er vært ved øvrige udgifter til mad og lokaler.

 

Punkt 5:       Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for 2014

Kontingent pr. år blev vedtaget uændret til Kr. 1.000,00 for 2014

Indbetaling udsendes senest 1 maj med seneste betaling 20. maj

Da det desværre ofte sker at der indbetales meget for sent er der besluttet at der pålægges et rykkergebyr på kr. 50,-

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Genvalgt: Mikkel Kastrup, Morten Hansen og Claus Larsen

Suppleanter: 

1. Suppleant: Henrik Svensen Solbakken 83

2. Suppleant: Claus Cristensen Solbakken Nr.67A

 

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter vælges for 1 år)

Punkt 7:       Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)

Revisorer blev:

Mette Frederiksen                                    Solbakken Nr.49

Bente Christophersen                               Solbakken Nr.51

 

Punkt 8:       Evt:

Der bemærkes at gentagende parkering af biler, trailer, campingvogne og andet material ikke er tilladt på de grønne areal samt vejrabat.