Referat 2013

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind”

 

Tidspunkt:   Mandag den 4. marts 2013

 

Fremmødte: Bestyrelsen og 2 medlemmer.

 

Punkt 1:       Valg af dirigent.: Gert Nielsen blev valgt til dirigent.

 

Punkt 2:       Bestyrelsens beretning ved formand Torben Søndergaard

– Til foreningens arbejdsdag den 21. april 2012 var der mødt 9 friske personer.

Efter en lang dag var hovedopgaven udført med rensning / “frigravning” af  kantsten, samt rensning af kanter for asfaltbelagt stisystem i Sol og Vinds område.

En lejet fejemaskine rensede / fejede samtidig så vores område var fint til sommeren 2012.  Et nyt læs sand blev udjævnet på legepladsen. Også div. oprydning / indsamling af skrald blev udført.

– Året 2012 var også året, hvor information til Sol og Vinds medlemmer udsendes

på e-mail, samt til dem som ønsker det, som kopi i deres postkasse.

Der opfordres til at gå ind på vores hjemmeside:

www. sologvind-nibe.dk

Såfremt at der er ændringer til deres e-mail add.

”Sol & Vind” 25 år’s jubilæums-gadefesten den 6. oktober i Nibe Sejlklubs lokaler var en meget vellykket aften med 43 deltagere.

 

Vedtaget er, at vi fortsætter traditionen med en fælles arbejdsdag  – fastsat til lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på den store legeplads

Der skal i år udføres beskæring af vejtræer og bevoksning på legeplads, samt div. små-opgaver. BEMÆRK: Der kræves ikke specielle evner for at være med til denne dag (Sol & Vind er vært v. mad og drikke)

Udover arbejdsdagen vil der blive afholdt en malerdag eller aften for legepladsen senere på året (Der kommer nærmere information om tilmelding til denne dag/aften)

Såfremt at der ikke er nok tilmeldinger vil arbejdet blive udført af maler.

 

Punkt 3:       Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Hansen (Regnskabet blev godkendt)

Bemærkning til regnskab: Der er i 2012 indkøbt ny græsslåmaskine til byttepris kr. 67.500 (Afsat i budget 2011, kr. 30.000 og budget 2012, kr. 30.000 samlet kr. 60.000)

 

Punkt 4:       Rettidigt indkomne forslag:

– Gadefest afholdes som primo okt.2013 (Der kommer nærmere info. senere)

Brugerbetaling kr. 100,00 + egenbetaling af drikkevarer.

Sol & Vind er vært ved øvrige udgifter til mad og lokaler.

 

Punkt 5:       Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for 2013

Kontingent pr. år blev vedtaget uændret til Kr. 1.000,00 for 2013

Indbetaling udsendes senest 20. april med seneste betaling 20. maj

Da det desværre ofte sker at der indbetales meget for sent er der besluttet at der pålægges et rykkergebyr på kr. 50,-

 

Punkt 6:       Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Genvalgt:

Torben Søndergaard, og Gert Nielsen

Suppleanter:

1. Suppleant : Henrik Svendsen               Solbakken Nr.83

2. Suppleant : Allan Mortensen                Solbakken Nr.41

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter vælges for 1 år)

 

Punkt 7:       Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)

Revisorer blev:

Mette Frederiksen                                    Solbakken Nr.49

Bente Christophersen                               Solbakken Nr.51

 

Punkt 8:       Evt.  (Der var ikke emner under dette punkt)