Referat 2012

Referat fra generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind”

 

For mere info se: www.sologvind-nibe.dk

 

Tidspunkt:                           Tirsdag den 6. marts 2012

 

Fremmødte:                        Bestyrelsen og 1 medlem.

 

Punkt 1:       Valg af dirigent.: Gert Nielsen blev valgt til dirigent.

 

Punkt 2:       Bestyrelsens beretning ved formand Torben Søndergaard

–     Til foreningens arbejdsdag den 16. april 2011 var der mødt 8 friske personer

      Efter en lang dag var hovedopgaven udført med maling af vej-pæle/montering af

      nye refleksplader, opsætning af skilte vedr. hundeluftning, samt div.

      oprydning/indsamling af skrald.

Foreningen har også haft fælles maleaften i maj, hvor legeredskaber blev malet.

 

          ”Sol & Vind” gadefesten den 8. oktober var også en vellykket aften

        med 14 deltagere.

 

      Vedtaget er, at vi fortsætter traditionen med en fælles arbejdsdag  – fastsat til lørdag den 21. april 2012 kl. 10.00 på den store legeplads

 

Punkt 3:       Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Hansen (Regnskabet blev godkendt)

 

Punkt 4:       Rettidigt indkomne forslag:

                      A)  Gadefest afholdes som 25 års jubilæumsfest primo okt.2012

                            (Grundejerforeningen “Sol og Vind” er stiftet i 1987)

                           Vedtaget i forhold til budget 2012

                      B)  Information til Sol og Vinds medlemmer udsendes på e-mail

                           e-mail add. indsamles

                          (venligst gå ind på vores hjemmeside   www. sologvind-nibe.dk

                           og registrer under e-mail)

                     

Punkt 5:       Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for 2012

                      Kontingent pr. år blev vedtaget uændret til Kr. 1.000,00 for 2012

 

Punkt 6:       Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                      Genvalgt:                            Mikkel Kastrup, Morten Hansen og Claus Larsen

 

                      Suppleanter:                        1. Suppleant : Henrik Svendsen               Solbakken Nr.83

2. Suppleant : Ole Friederich                   Solbakken Nr.35

 

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter vælges for 1 år)

 

Punkt 7:       Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)

                      Revisorer blev:                    Mette Frederiksen                                    Solbakken Nr.49

Bente Christophersen                               Solbakken Nr.51

 

Punkt 8:       Evt.  (Der var ikke emner under dette punkt)