Referat 2011

Referat af generalforsamlingen i ”Grundejerforeningen Sol & Vind”

 

Tidspunkt:                           Mandag den 7. marts 2011

 

Fremmødte:                        Bestyrelsen (Excl. Claus Larsen p.g.a. arbejde) og 2 medlemmer.

 

Punkt 1:      

Valg af dirigent.: Gert Nielsen blev valgt til dirigent.

 

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning ved formand Torben Søndergaard

Til foreningens arbejdsdag den 17. april 2010 var der mødt 12 friske personer

Efter en lang dag var hovedopgaven udført med klipning/fældning af træer og buske.

Vedtaget er, at vi fortsætter traditionen med en fælles arbejdsdag – fastsat til lørdag

den 16. april 2011 kl. 10.00 på den store legeplads

”HJÆLP”  (VI MANGLER FOLK OG HÅBER PÅ ET STORT FREMMØDE)

“Sol & Vind” gadefesten den 9. oktober var også en vellykket aften med 19 deltagere.

 

Punkt 3:

Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Hansen (Regnskabet blev godkendt) 

  

Punkt 4:

Rettidigt indkomne forslag:

                      A) Forslag om oprettelse af Hjemmeside for Grundejerforeningen med relevant info.

                      Dette forslag blev godkendt og er gennemført

                       Se       www.sologvind-nibe.dk

 Punkt 5:

 Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kontingent for 2011

Budgettet blev fremlagt og godkendt med ændring for udgift til adm. til samlet 3.000 kr.

Kontingent pr. år blev vedtaget uændret til Kr. 1.000,00 for 2011

 

Punkt 6:      

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Genvalgt:                            Thorben Søndergaard, og Gert Nielsen

Suppleanter:                        1. Suppleant : Henrik Svendsen               Solbakken Nr.83

                                                2. Suppleant : Ole Friederich                   Solbakken Nr.35

 

(Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år) (Suppleanter vælges for 1 år)

 

Punkt 7:

Valg af 2 revisorer (Revisorer vælges for 1 år)

Revisorer blev:            Mette Frederiksen                                    Solbakken Nr.49

                                       Bente Christophersen                               Solbakken Nr.51

 

Punkt 8:

For at lette arbejdet i forbindelse med udsendelse af informationer vil vi gerne opfordre til at gå på vores hjemmeside www.sologvind-nibe.dk og registrerer under menu punktet e-mail.

Til dem som ikke har en mailadresse vil informationerne blive lagt i postkassen.